Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Modernisternas språk (2019)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
På moln stod du (2019)
Josef Julius Wecksell
Ellerström
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Hur minnas Runeberg? Exemplet Döbeln vid Jutas (2017)
Clas Zilliacus
Eetos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Broschyren om Vårt Land. Elmer Diktonius som copywriter (2015)
Clas Zilliacus
Gidlunds
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Guss Mattsson i dag: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finland årshögtid den 5 februari 2014 (2014)
Clas Zilliacus
Historiska och litteraturhistoriska studier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
La forma del tiempo en Los días felices de Samuel Beckett (2014)
Clas Zilliacus
Beckettiana


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
En ekotripp om människans vådliga egotripp på jorden [kolumn] (2019)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
F1 Publicerat oberoende konstverk
Fem dikter av Markku Into (2019)
Clas Zilliacus
Nya Argus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I berättelsernas hus är det viktigt att äta tillsammans [kolumn] (2019)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
F1 Publicerat oberoende konstverk
Möte i Riga (2019)
Michael Augustin
Nya Argus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om fjärmning [kolumn] (2019)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att baka katedraler (2018)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
En lyrikers lugn : Om ostördhetens poetik hos Caj Westerberg (2018)
Clas Zilliacus
Nya Argus
D1 Artikel i en facktidskrift
Ett ode till ordet (2018)
Clas Zilliacus
Nya Argus
B2 Bokavsnitt
Förord (2018)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Thomas Warburton ✻ † 4.3.1918 18.12.2016 (2018)
Clas Zilliacus
Svenska folkskolans vänners kalender
E1 Populär artikel, tidningsartikel
George C. Schoolfield ✻ 14.8. 1925 † 21.7. 2016 (2017)
Clas Zilliacus
Svenska folkskolans vänners kalender
E1 Populär artikel, tidningsartikel
George C. Schoolfield (2017)
Claes Zilliacus
Historiska och litteraturhistoriska studier
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lekare utan gränser (2017)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
Tidens tecken : 140? (2017)
Clas Zilliacus
Nya Argus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Warburton skötte värme, ventilation och sanitet i Babelhuset (2017)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Väinö Linnas modernitet (2017)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
B2 Bokavsnitt
Luigi Malerba och djuren (2015)
Clas Zilliacus
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Bokavsnitt
Mellan finskt och svenskt: Den finlandssvenska litteraturen 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
D1 Artikel i en facktidskrift
Tidskriften Ultra (2014)
Clas Zilliacus
Nya Argus
B2 Bokavsnitt
Världsherraväldets lokalavisor: Ultra, Quosego och andra handlingar från modernismens 1920-tal (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:50