Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Modernisternas språk (2019)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Edited book
På moln stod du (2019)
Josef Julius Wecksell
Ellerström
A3 Book section, Chapters in research books
Hur minnas Runeberg? Exemplet Döbeln vid Jutas (2017)
Clas Zilliacus
Eetos
A3 Book section, Chapters in research books
Broschyren om Vårt Land. Elmer Diktonius som copywriter (2015)
Clas Zilliacus
Gidlunds
A1 Journal article (refereed)
Guss Mattsson i dag: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finland årshögtid den 5 februari 2014 (2014)
Clas Zilliacus
Historiska och litteraturhistoriska studier
A1 Journal article (refereed)
La forma del tiempo en Los días felices de Samuel Beckett (2014)
Clas Zilliacus
Beckettiana


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
En ekotripp om människans vådliga egotripp på jorden [kolumn] (2019)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
F1 Published independent work of art
Fem dikter av Markku Into (2019)
Clas Zilliacus
Nya Argus
E1 Popularised article, newspaper article
I berättelsernas hus är det viktigt att äta tillsammans [kolumn] (2019)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
F1 Published independent work of art
Möte i Riga (2019)
Michael Augustin
Nya Argus
E1 Popularised article, newspaper article
Om fjärmning [kolumn] (2019)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Att baka katedraler (2018)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
En lyrikers lugn : Om ostördhetens poetik hos Caj Westerberg (2018)
Clas Zilliacus
Nya Argus
D1 Article in a trade journal
Ett ode till ordet (2018)
Clas Zilliacus
Nya Argus
B2 Book section
Förord (2018)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Thomas Warburton ✻ † 4.3.1918 18.12.2016 (2018)
Clas Zilliacus
Svenska folkskolans vänners kalender
E1 Popularised article, newspaper article
George C. Schoolfield ✻ 14.8. 1925 † 21.7. 2016 (2017)
Clas Zilliacus
Svenska folkskolans vänners kalender
E1 Popularised article, newspaper article
George C. Schoolfield (2017)
Claes Zilliacus
Historiska och litteraturhistoriska studier
E1 Popularised article, newspaper article
Lekare utan gränser (2017)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Tidens tecken : 140? (2017)
Clas Zilliacus
Nya Argus
E1 Popularised article, newspaper article
Warburton skötte värme, ventilation och sanitet i Babelhuset (2017)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Väinö Linnas modernitet (2017)
Clas Zilliacus
Hufvudstadsbladet
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
B2 Book section
Luigi Malerba och djuren (2015)
Clas Zilliacus
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Book section
Mellan finskt och svenskt: Den finlandssvenska litteraturen 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
D1 Article in a trade journal
Tidskriften Ultra (2014)
Clas Zilliacus
Nya Argus
B2 Book section
Världsherraväldets lokalavisor: Ultra, Quosego och andra handlingar från modernismens 1920-tal (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland

Last updated on 2018-19-09 at 19:50