Patrik Hagman

Universitetslärare, Teologi
E-post: patrik.hagman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504663094
Telefon: +358-2-2154643


Yrkesmässiga intressen

My research focuses mainly on the Christian Church in various aspects. I am also interested in gender issues, asceticism, political theology and liturgy.


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap. En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige (2019)
Patrik Hagman, Eetu Kejonen
Scandinavian Journal for Leadership and Theology
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Naked Intent: On Connecting Asceticism and Activism: (2019)
Patrik Hagman, Liisa Mendelin
International Journal of Public Theology
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
What Is This Thing Called Lutheranism Anyway? A Critical Perspective on the Construction of Lutheran Christianity in Sweden and Finland (2019)
Patrik Hagman
Studia fennica historica
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Om tron: Att söka den djupa verkligheten (2018)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Asceticism as Political Theology : the Ascetic as Sacrament in St Isaac of Nineveh (2015)
Patrik Hagman
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En trinitariskt förankrad kyrkoteologi (2015)
Patrik Hagman, Jan Eckerdal
Svensk Teologisk Kvartalskrift
C1 Bok
Om sann gemenskap : att leva i en kapitalistisk hederskultur (2014)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Constantinianism of the Free Church Tradition and the Promise of a New Asceticism (2014)
Patrik Hagman
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tydlighet och öppenhet: Eller, varför de lutherska folkkyrkorna i Norden behöver en kombination av katolsk och anabaptistisk teologi för att möta framtiden (2014)
Patrik Hagman
Svensk Teologisk Kvartalskrift
C1 Bok
Efter folkkyrkan. En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. (2013)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället (2013)
Patrik Hagman
Theofilos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The End of Asceticism. Luther, Modernity and How Asceticism Stopped Making Sense. (2013)
Patrik Hagman
Political Theology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Post-Secularity and Post-Constantianism: The Case of the Evangelical Lutheran Church in Finland (2012)
Patrik Hagman
Cambridge Scholars Publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
To Travel in One Place: Openings for a New Asceticism in the Theology of Stanley Hauerwas (2012)
Patrik Hagman
Political Theology
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Asceticism and Empire: Asceticism as Body-politics in Isaac of Nineveh and Hardt & Negri (2011)
Patrik Hagman
Studia Theologica
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Asketism och möjligheten till förändring (2011)
Patrik Hagman

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Från staden till öknen: Den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve (2011)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
C1 Bok
Om kristet motstånd (2011)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
C1 Bok
The Asceticism of Isaac of Nineveh (2010)
Patrik Hagman
C2 Redigerat verk
Översättning från latin, inledning och kommentarer ; Tretton brev / Augustinus (2007)
Anni Maria Laato, Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag


Övriga publikationer

D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Inte allena: Varför Luthers syn på nåden, bibeln och tron inte räcker (2017)
Patrik Hagman, Joel Halldorf
Libris förlag

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 10:29