Marina Näsman

E-post: marina.nasman@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Risk factors for a decrease in high morale in very old people over a 5-year period: data from two Nordic countries (2019)
Marina Näsman, Johan Niklasson, Mikael Nygård, Birgitta Olofsson, Hugo Lövheim, Yngve Gustafson, Fredrica Nyqvist
European Journal of Ageing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Homeless in life" - loneliness experienced as existential suffering by older adults living at home: a caring science perspective (2018)
Jessica Hemberg, Fredrica Nyqvist, Marina Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Five-year change in morale is associated with negative life events in very old age (2017)
Marina Näsman, Johan Niklasson, Jan Saarela, Mikael Nygård, Birgitta Olofsson, Mia Conradsson, Hugo Lövheim, Yngve Gustafson, Fredrica Nyqvist
Aging and Mental Health
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Higher morale is associated with lower risk of depressive disorders five years later among very old people (2017)
Johan Niklasson, Marina Näsman, Fredrica Nyqvist, Mia Conradsson, Birgitta Olofsson, Hugo Lövheim, Yngve Gustafson
Archives of Gerontology and Geriatrics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prevalence of loneliness over ten years among the oldest old (2017)
Fredrica Nyqvist, Mima Cattan, Mia Conradsson, Marina Näsman, Yngve Gustafsson
Scandinavian Journal of Public Health
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap (2015)
Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:10