Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A low-cost paper-based platform for fast and reliable screening of cellular interactions with materials (2020)
E. Rosqvist, E. Niemelä, J. Frisk, H. Öblom, R. Koppolu, H. Abdelkader, D. Soto Véliz, M. Mennillo, A. P. Venu, P. Ihalainen, M. Aubert, N. Sandler, C.-E. Wilén, M. Toivakka, J. E. Eriksson, R. Österbacka, J. Peltonen
Journal of Materials Chemistry. B
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-27-08 vid 13:52