Yrkesmässiga intressen

Mössbauer spectroscopy, Valence mixing, double perovskites


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Orbital occupancy evolution across spin- and charge-ordering transitions in YBaFe2O5 (2017)
J. Lindén , F. Lindroos, P. Karen
Journal of Solid State Chemistry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Iron orbital occupancies upon valence mixing of charge-ordered GdBaFeIIFeIIIO5 (2014)
J. Lindén, F. Lindroos, P. Karen
Hyperfine Interactions
Springer
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:10