Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Solving 0–1 quadratic programs by reformulation techniques (2017)
Ray Pörn, Otto Nissfolk, Anders Skjäl, Tapio Westerlund
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Binary quadratic optimization (2016)
Otto Nissfolk
A4 Konferenspublikationer
Testing the non-diagonal quadratic convex reformulation technique (2016)
Otto Nissfolk, Ray Pörn, Tapio Westerlund
Computer Aided Chemical Engineering
Elsevier
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42