Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prevalence of Hoarseness in School-aged Children (2015)
Emma Kallvik, Elisabeth Lindström, Sofia Holmqvist, Jenny Lindman, Susanna Simberg
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-03-07 vid 08:08