PhD

Charlotta Hilli

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: charlotta.hilli@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219727
Telefon: +358-6-3247416


Biografi

Charlotta Hilli works as a university teacher in general, adult and higher education at the faculty of education and welfare studies at Åbo Akademi University in Vaasa. Teaching future educational leaders, administrators and teachers in higher education. Her research field is distance education.

Ongoing project:

Researcher in the programme coordinated by Ifous Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (2019–2021). 8 municipalities in Sweden and Finland develop distance teaching in primary, secondary, vocational and adult education. The project is inspired by Design-Based Research where the researchers develop protoypes with the participants to support processes for distance education on several levels in the organisation; classroom, school and regional.


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Cyborgs’ collaborative writing in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education (2019)
Charlotta Hilli, Rikke Toft Nørgård, Janus Holst Aaen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project (2018)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Rethinking communication in virtual learning environments through the concept of Bildung (2018)
Charlotta Hilli
Seminar.net
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Virtuella simuleringar som metod i ekonomisk kunskap (2017)
Charlotta Hilli
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mot en ämnesöverskridande helhetssyn - ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning (2014)
Mårten Björkgren, Tom Gullberg, Charlotta Hilli
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Inledning till antologin (2017)
Camilla Kronqvist, Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö - lärares erfarenheter av undervisning i virtuella lärmiljöer (2017)
Charlotta Hilli, Carola Eklund, Kaj Törnroos
D2 Artikel i en professionell bok
Sju tolkningsnivåer av dialogism som didaktisk erfarenhet (2017)
Charlotta Hilli, Hannah Kaihovirta
Åbo Akademi University
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Ungas rätt till samtal. En antologi om människorättsfostran (2017)
Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Åbo akademi
B2 Bokavsnitt
Virtualisering i gymnasiet (2017)
Charlotta Hilli
Åbo Akademi University


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 08:53