Nils-Erik Villstrand


Referentgranskade publikationer

C1 Bok
Åbo Akademi i sin början 1918-1945 (2019)
Nils Erik Villstrand
Åbo akademi
C2 Redigerat verk
Sjöfarten i krig (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Bättre än prognosen. Året 1617 som val mellan alternativ med konsekvenser (2017)
Nils Erik Villstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Titthålshistoria eller öppna framtider (2017)
Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017 (2017)
Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Konstnären i möte med statsskrivaren i 1800-talets Rom: En studie av förmedlare mellan muntligt och skriftligt utgående från två konstverk (2016)
Nils Erik Villstrand
TAHITI
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den bottniska sfären.: Reflektioner kring en transnationell maritim regions oskrivna historia (2015)
Nils Erik Villstrand
Novus forlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
I rikets och nationens tjänst.: General Torsten Stålhandske 1594-1896 (2015)
Britt-Marie Villstrand, Nils Erik Villstrand
Personhistorisk Tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
”Kommentar” (Kommentar till Anders Chydenius ”Om saltpetter-sjuderier särdeles i Österbotten”) (2015)
Nils Erik Villstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714 (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Memorialets makt. Bonderiksdagsmän i det frihetstida Sverige som aktörer i en förskriftligad politisk kultur (2014)
Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sotilaskansan tuskainen taival (2014)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin (2014)
Antero Holmila, Ulla Koskinen, Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C1 Bok
Furstar och folk i Åbo 1812 (2012)
Villstrand Nils Erik
Svenska litteratursällskapet


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kriser och resiliens i Finlands historia 1400-2000 (2017)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Monolog eller dialog? Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar (2017)
Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finland - svenskt forever [Ledare] (2016)
Nils Erik Villstrand
Källan
B2 Bokavsnitt
Att stå upp för sin världsliga överhet i gudstjänsten (2015)
Nils Erik Villstrand
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
B2 Bokavsnitt
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Svenska tiden har lämnat spår i dagens Estland (2014)
Nils Erik Villstrand
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09