Peer-reviewed publications

C1 Book
Åbo Akademi i sin början 1918-1945: (2019)
Nils Erik Villstrand
Åbo akademi
C2 Edited book
Sjöfarten i krig (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Bättre än prognosen. Året 1617 som val mellan alternativ med konsekvenser (2017)
Nils Erik Villstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Titthålshistoria eller öppna framtider (2017)
Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Edited book
Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017 (2017)
Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Den bottniska sfären.: Reflektioner kring en transnationell maritim regions oskrivna historia (2015)
Nils Erik Villstrand
Novus forlag
A1 Journal article (refereed)
I rikets och nationens tjänst.: General Torsten Stålhandske 1594-1896 (2015)
Britt-Marie Villstrand, Nils Erik Villstrand
Personhistorisk Tidskrift
A3 Book section, Chapters in research books
”Kommentar” (Kommentar till Anders Chydenius ”Om saltpetter-sjuderier särdeles i Österbotten”) (2015)
Nils Erik Villstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Edited book
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714 (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
A1 Journal article (refereed)
Memorialets makt. Bonderiksdagsmän i det frihetstida Sverige som aktörer i en förskriftligad politisk kultur (2014)
Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Sotilaskansan tuskainen taival (2014)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Book section, Chapters in research books
Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin (2014)
Antero Holmila, Ulla Koskinen, Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C1 Book
Furstar och folk i Åbo 1812 (2012)
Villstrand Nils Erik
Svenska litteratursällskapet


Other publications

B2 Book section
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B1 Non-refereed journal articles
Kriser och resiliens i Finlands historia 1400-2000 (2017)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
B1 Non-refereed journal articles
Monolog eller dialog? Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar (2017)
Nils Erik Villstrand
Historisk tidskrift för Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Finland - svenskt forever [Ledare] (2016)
Nils Erik Villstrand
Källan
B2 Book section
Att stå upp för sin världsliga överhet i gudstjänsten (2015)
Nils Erik Villstrand
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
B2 Book section
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B1 Non-refereed journal articles
Svenska tiden har lämnat spår i dagens Estland (2014)
Nils Erik Villstrand
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Last updated on 2020-06-01 at 08:09