Michaela Pörn

Professor, Pedagogik
E-post: michaela.poern@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504057799
Telefon: +358-6-3247013


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Classroom Tandem: A Model for Language Learning and Teaching (2019)
Michaela Pörn, Katri Hansell
Giessen University Library
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Delay in L2 interaction in video-mediated environments in the context of virtual tandem language learning: (2019)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn
Linguistics and Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student teachers' experiences of action research-based projects: two cases within pre-service teacher education in Finland (2019)
Marina Bendtsen, Gunilla Eklund, Liselott Forsman, Michaela Pörn
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenges in supporting and assessing bachelor’s theses based on action research in initial teacher education (2018)
Rachel Jakhelln, Michaela Pörn
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenges of implementing authenticity of tandem learning in formal language education (2018)
Janne Elo, Michaela Pörn
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Lärarnas språkkontakter på ett tvåspråkigt gymnasiecampus (2018)
Katri Hansell, Michaela Pörn, Sanna Heittola
VAKKI Publications 9
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Initiating and carrying out L2 instruction by asking known-answer questions: Incongruent interrogative practices in bi- and multilingual peer interaction (2017)
Fredrik Rusk, Fritjof Sahlström, Michaela Pörn
Linguistics and Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The teacher’s role in supporting two-way language learning in classroom tandem (2017)
Michaela Pörn, Katri Hansell
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
eClassroom tandem. Developing Tandem as a model for second language education for school context (2016)
Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Katri Karjalainen
“CAROL I” National Defence University Publishing House
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Språkkontakter under de tre första åren på ett tvåspråkigt gymnasiecampus (2016)
Katri Hansell, Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Sanna Heittola
Vaasan yliopisto
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tandempar skriver tillsammans - Interaktionsmönster i gemensamma skrivprocesser (2016)
Katri Hansell, Michaela Pörn
NORDAND
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The management of dynamic epistemic relationships regarding second language knowledge in second language education: Epistemic discrepancies and epistemic (im)balance (2016)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström
Classroom Discourse
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Whose Question? Whose Knowledge?: Morality in the Negotiation and Management of L2 Knowledge in a Communicative L2 Programme (2016)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström
Sense publishers
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa (2015)
Katri Karjalainen, Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Anna Korhonen
VAKKI publications
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The researcher as a negotiator: - exploring collaborative professional development projects with teachers (2015)
Jessica Aspfors, Michaela Pörn, Liselott Forsman, Petri Salo, Gunilla Karlberg-Granlund
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Perspectives on using video recordings in conversation analytical studies on learning in interaction (2014)
Rusk Fredrik, Pörn Michaela, Sahlström Fritjof, Slotte-Lüttge Anna
International Journal of Research and Method in Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Classroom tandem: Outlining a Model for Language Learning and Instruction (2013)
Karjalainen Katri, Pörn Michaela, Rusk Fredrik, Björkskog Linda
International Electronic Journal of Elementary Education
A4 Konferenspublikationer
Epistemisk positionering som en del av andraspråkslärande i social interaktion (2013)
Michaela Pörn, Fredrik Rusk
VAKKI publications
Vakki Publications 2
C1 Bok
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Aktionsforskning för fysisk aktivitet och hälsa (2019)
Michaela Pörn
Idrottsforum.Org
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Akademisk match 6-0 (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Akademisk match 6-0 (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Vasabladet
D1 Artikel i en facktidskrift
Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa (2016)
Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Katri Hansell
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Klasstandem - En resa över språkgränsen = Luokkatandem - Matka yli kielirajan (2016)
Åsa Löf, Heli Koskinen, Michaela Pörn, Katri Hansell, Anna Korhonen, Charlotta Engberg
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D1 Artikel i en facktidskrift
Luokkatandem - Matka yli kielirajan (2016)
Katri Hansell, Michaela Pörn
Tempus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om fördelning av doktorandnätverk (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Åbo Underrättelser
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Everything, everywhere, all the time: Advantages and challenges in the use of extensive video recordings of children (2012)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström, Anna Slotte-Lüttge
Faculty of Education, Åbo Akademi University


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:43