Irene Kujala

Universitetslärare, Företagsekonomi
E-post: irene.kujala@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504620074
Telefon: +358-2-2153230


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Internationalization through networks from emerging to developed markets with a case study from Ghana to the U.S.A (2018)
Irene Kujala, Jan-Åke Törnroos
Industrial Marketing Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Internationalizing through networks from emerging to developed markets with a case study from Ghana to the U.S.A. (2018)
Irene Kujala, Jan-ÅkeTörnroos
Industrial Marketing Management
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09