Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Repositioning Microtubule Stabilizing Drugs for Brain Disorders. (2018)
Artemis Varidaki, Ye Hong, Eleanor T. Coffey
Frontiers in Cellular Neuroscience
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Molecular mechanisms of depression (2016)
Artemis Varidaki, Hasan Mohammad, Eleanor T. Coffey
Academic Press

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53