Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Disclosures of goodwill impairment under IAS 36 in Finnish and Swedish firms in 2006-2012 (2014)
Gullkvist Benita. Kyyrö Joona


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Arvonalentumistestauksen raportointi parantunut (2014)
Joona Kyyrö
Balanssi

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52