Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Thermal treatment of solid residues from WtE units: a review (2015)
Daniel Lindberg, Camilla Molin, Mikko Hupa
Waste Management
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53