Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Transformations of 1-(2-aminophenyl)propan-2-ol to 2-methylindoline (2015)
Heidi Bernas, Yuliya S. Demidova, Atte Aho, Irina L. Simakova, Narendra Kumar, Yosra Laribi, Philippe Perrichon, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hydrogenation of 2-methylindole using supported metal catalysts (2014)
Heidi Bernas, Narendra Kumar, Atte Aho, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Communications
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hydrogenation of citral over carbon supported iridium catalysts (2012)
Heidi Bernas, Irina Simakova, Igor P. Prosvirin, Päivi Mäki-Arvela, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hydrogenation of geraniol using ruthenium–BINAP catalysts (2012)
Heidi Bernas, Andreas Bernas, Päivi Mäki-Arvela, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Science and Technology
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52