Biografi

My research and teaching is thoroughly interdisciplinary and treads the borderlands between philosophy, cultural theory and empirical historical research. In brief, my research profile rests on two connected foundations: a) Theoretical and philosophical research on the nature of the human sciences, historical understanding, testimony and cultural theory. b) Historical research on the interplay between language, class and identity in the history of the Swedish-speaking minority in Finland during the 20th century. My research in the history of ideas is part of an interdisciplinary research project about class, language and national identity funded by the Kone Foundation.

I hold a PhD in philosophy from Åbo Akademi University (ÅAU, 2017). During the past five years, I have held visiting research fellowships at Harvard University and Södertörn University. I have experience of academic teaching in both history and philosophy as University Teacher (universitetslärare) at ÅAU.

Besides my academic research, I concurrently work within non-formal adult education. I was managing director (verksamhetsledare) of the organisation Folkets Bildningsförbund r.f., 2010-2020, an association organizing public discussion about philosophical, social and cultural issues. At present, I am adviser (sakkunnig) for Svenska folkskolans vänner r.f., within a project about contemporary challenges for non-formal adult education.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den progressiva folkbildningens gränser: frigörelsepedagogikens uppgång och fall inom den finlandssvenska folkdemokratin, (2020)
Jonas Ahlskog, Mats Wickström
Södertörns högskola
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
History as Self-Knowledge: Towards Understanding the Existential and Ethical Dimension of the Historical Past (2019)
Jonas Ahlskog
História da Historiografia
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Minority nationalism and visions of socialist unity in the post-war Finnish labour movement, 1944–1949 (2019)
Matias Kaihovirta, Jonas Ahlskog, Mats Wickström
Labor History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Om historia och självförståelse (2019)
Jonas Ahlskog
Filosofisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Vi lever och kommer att leva”. Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad (2019)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Michael Oakeshott and Hayden White on the practical and the historical past (2018)
Jonas Ahlskog
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Stalin och det svenska i Finland: Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin (2018)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The idea of a philosophy of history (2018)
Jonas Ahlskog
Rethinking History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
G. H. von Wright on Agent Self-Understanding and Action Explanation (2017)
Jonas Ahlskog
Acta Philosophica Fennica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
R. G. Collingwood and the Presence of the Past (2017)
Jonas Ahlskog
Journal of the Philosophy of History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949 (2017)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Evidential Paradigm in Modern History (2017)
Jonas Ahlskog
STORIA DELLA STORIOGRAFIA
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Michael Oakeshott and Hayden White on the practical and the historical past (2016)
Jonas Ahlskog
Rethinking History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
R. G. Collingwood and the Concept of Testimony : A Story about Autonomy and Reliance (2016)
Jonas Ahlskog
Clio -Kenosha then Fort Wayne-
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Crisis of Testimony in Historiography (2016)
Jonas Ahlskog
Journal of the Philosophy of History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language-Games and Relativism: On Cora Diamond's Reading of Peter Winch (2015)
Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz
Philosophical Investigations
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Political Economy of Colonisation: Carl Bernhard Wadström’s Case for Abolition and Civilisation (2010)
Jonas Ahlskog
Sjuttonhundratal
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Atos Wirtanen (2019)
Jonas Ahlskog
Arbetarbladet
B2 Bokavsnitt
Om filosofins och livets kontinuitet (2019)
Jonas Ahlskog
Filosofi vid Åbo Akademi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Review of] The Ethos of History: Time and Responsibility, edited by Stefan Helgesson and Jayne Svenungsson (2019)
Jonas Ahlskog
Journal of the Philosophy of History
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Folkbildningens öppna samtal (2018)
Jonas Ahlskog
Folkets Bildningsförbund r.f.
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förståelse från insidan - sextio år av samhällsvetenskapens idé (2018)
Olli Lagerspetz, Jonas Ahlskog
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Inlevelsens roll i historieforskningen (2018)
Jonas Ahlskog
niin & näin
E3 Redigerat populärverk
Rum för eftertanke: En antologi om att utmana det invanda (2018)
Jonas Ahlskog, Mio Lindman
Folkets Bildningsförbund r.f.
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vårt levande inbördeskrig och konsten att minnas på ett ansvarsfullt sätt (2018)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Faktaresistensens bedräglighet (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Planer och genomförande (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sipiläs förståelse (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Undervisning som väcker intresse (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vårt praktiska och historiska förflutna (2017)
Jonas Ahlskog
Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vårt praktiska och historiska förflutna (2017)
Jonas Ahlskog
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ekonomisk expertis och det goda samhället (2016)
Jonas Ahlskog
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förnuftets röst (2016)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sipilä och lojalitetens samförstånd (2016)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ralf Hultbergs bok Vedergällningstanken. Två idéhistoriska studier. (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2012). (2014)
Jonas Ahlskog
Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Benjamin McMyler Testimony, Trust and Authority (New York: Oxford University Press, 2011) (2014)
Jonas Ahlskog
Philosophical Investigations
Visa på utgivarens sida


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-22-04 vid 15:06

Kom i kontakt