Biography

I hold a PhD in philosophy from Åbo Akademi University
(ÅAU) and defended my thesis in October 2017. My philosophical research
is focused on questions concerning the human sciences, history,
testimony and cultural theory. In the history of ideas, I am primarily
doing research about conceptions of nation, class, language and identity
in political and ideological movements during the 20th century in
Finland. My research in the history of ideas is part of an interdisciplinary research project about class, language and national identity funded by the Kone Foundation. Besides my academic research, I am also active as director of Folkets Bildningsförbund, an association organizing public discussion about philosophical, social and cultural issues.


Teaching

I am University Teacher in Philosophy at ÅAU during the spring semester of 2019.


Research Areas


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Collingwood and the Philosophy of History: The Metaphilosophical Dimension (2019)
Jonas Ahlskog
Palgrave Macmillan
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
History as Self-Knowledge: Towards Understanding the Existential and Ethical Dimension of the Historical Past (2019)
Jonas Ahlskog
História da Historiografia
STORIA DELLA STORIOGRAFIA
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Minority nationalism and visions of socialist unity in the post-war Finnish labour movement, 1944–1949 (2019)
Matias Kaihovirta, Jonas Ahlskog, Mats Wickström
Labor History
Clio -Kenosha then Fort Wayne-
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Om historia och självförståelse (2019)
Jonas Ahlskog
Filosofisk Tidskrift
A1 Journal article (refereed)
”Vi lever och kommer att leva”. Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad (2019)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Michael Oakeshott and Hayden White on the practical and the historical past (2018)
Jonas Ahlskog
Routledge
A1 Journal article (refereed)
Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Stalin och det svenska i Finland: Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin (2018)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The idea of a philosophy of history (2018)
Jonas Ahlskog
Rethinking History
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
G. H. von Wright on Agent Self-Understanding and Action Explanation (2017)
Jonas Ahlskog
Acta Philosophica Fennica
A1 Journal article (refereed)
R. G. Collingwood and the Presence of the Past (2017)
Jonas Ahlskog
Journal of the Philosophy of History
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The Evidential Paradigm in Modern History (2017)
Jonas Ahlskog
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Michael Oakeshott and Hayden White on the practical and the historical past (2016)
Jonas Ahlskog
Rethinking History
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The Crisis of Testimony in Historiography (2016)
Jonas Ahlskog
Journal of the Philosophy of History
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Language-Games and Relativism: On Cora Diamond's Reading of Peter Winch (2015)
Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz
Philosophical Investigations
View on publisher's site


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Atos Wirtanen (2019)
Jonas Ahlskog
Arbetarbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B2 Book section
Folkbildningens öppna samtal (2018)
Jonas Ahlskog
Folkets Bildningsförbund r.f.
E1 Popularised article, newspaper article
Förståelse från insidan - sextio år av samhällsvetenskapens idé (2018)
Olli Lagerspetz, Jonas Ahlskog
Ikaros
B1 Non-refereed journal articles
Inlevelsens roll i historieforskningen (2018)
Jonas Ahlskog
niin & näin
E3 Edited popular book
Rum för eftertanke: En antologi om att utmana det invanda (2018)
Jonas Ahlskog, Mio Lindman
Folkets Bildningsförbund r.f.
E1 Popularised article, newspaper article
Vårt levande inbördeskrig och konsten att minnas på ett ansvarsfullt sätt (2018)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Faktaresistensens bedräglighet (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Planer och genomförande (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Sipiläs förståelse (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Undervisning som väcker intresse (2017)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Vårt praktiska och historiska förflutna (2017)
Jonas Ahlskog
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Vårt praktiska och historiska förflutna (2017)
Jonas Ahlskog
Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja
E1 Popularised article, newspaper article
Ekonomisk expertis och det goda samhället (2016)
Jonas Ahlskog
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Förnuftets röst (2016)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Sipilä och lojalitetens samförstånd (2016)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Recension av Ralf Hultbergs bok Vedergällningstanken. Två idéhistoriska studier. (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2012). (2014)
Jonas Ahlskog
Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society


Other Research Activities


Last updated on 2020-30-01 at 08:08