Ole Björkqvist


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
School Algebra (2019)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Ole Björkqvist
Springer
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Introduction to Equations: Three Cases as Part of a Video Study (2013)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Anna-Maija Partanen, Ole Björkqvist
European Society for Research in Mathematics Education

Senast uppdaterad 2019-01-11 vid 08:08

Kom i kontakt