Pirkko Rautakoski

Senior Lecturer, Logopedics
Email: pirkko.rautakoski@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Temperament is associated with the use of communicative gestures in infancy (2020)
Denise Ollas, Pirkko Rautakoski, Saara Nolvi, Hasse Karlsson, Linnea Karlsson
Infant and Child Development
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Recurrent respiratory tract infections or acute otitis media were not a risk factor for vocabulary development in children at 13 and 24 months of age: (2019)
Annette Nylund, Laura Toivonen, Pirjo Korpilahti, Anne Kaljonen, Ville Peltola, Pirkko Rautakoski
Acta Paediatrica
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen Afasian paripuheterapia APPUTEssa: (2017)
Riikka Brunou, Anu Klippi, Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
C2 Edited book
Afasia : aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus (2017)
Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes, Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
A3 Book section, Chapters in research books
ICF-luokitus afasian moniulotteisuuden kuvaajana (2017)
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
A3 Book section, Chapters in research books
Monitieteinen afasiatutkimus (2017)
Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes, Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
A3 Book section, Chapters in research books
Vaikeasti afaattisten ihmisten kommunikaatiokurssit (2017)
Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
A3 Book section, Chapters in research books
Utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation för speciallärare i Tanzania (2016)
Mirjam Forsbäck, Pirkko Rautakoski

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
Parkinsonin taudin vaikutus viittomakielellä kommunikointiin (2015)
Rautakoski P, Martikainen K
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
Förhållandet mellan temperament och språkutveckling hos spädbarn (2014)
Denise Ollas, Pirkko Rautakoski, Linnea Karlsson
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A1 Journal article (refereed)
Cohort profile: Steps to the healthy development and well-being of children (the STEPS Study). (2013)
Lagström H, Rautava P, Kaljonen A, Räihä H, Pihlaja P, Korpilahti P, Peltola V, Rautakoski P, Österbacka E, Simell O, Niemi P
International Journal of Epidemiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Communication therapy for people with aphasia and their partners (APPUTE) (2013)
Arja Nykänen, Hannu Nyrkkö, Matti Nykänen, Riikka Brunou, Pirkko Rautakoski
Aphasiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Genetic and environmental effects on stuttering: a twin study from Finland (2012)
Pirkko Rautakoski, Therese Hannus, Susanna Simberg, N. Kenneth Sandnabba, Pekka Santtila
Journal of Fluency Disorders
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Long-term maintenance of novel vocabulary in persons with chronic aphasia (2012)
Tuomiranta L, Rautakoski P, Rinne JO, Martin N, Laine M
Aphasiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Learning and maintaining new vocabulary in persons with aphasia: Two controlled case studies (2011)
Leena Tuomiranta, Petra Gronholm-Nyman, Francine Kohen, Pirkko Rautakoski, Matti Laine, Nadine Martin
Aphasiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Training total communication (2011)
Pirkko Rautakoski
Aphasiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Learning and Maintaining New Vocabulary in Aphasia: Two Controlled Case Studies (2010)
Leena Tuomiranta, Petra Grönholm-Nyman, Francine Kohen, Nadine Martin, Matti Laine
Procedia Social and Behavioral Sciences
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
People with severe and moderate aphasia and their partners as estimators of communicative skills: a client-centred evaluation (2008)
Pirkko Rautakoski, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Anu Klippi
Aphasiology
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Vaikeasti afaattisten henkilöiden yhteisöpohjainen kommunikoinnin kuntoutus ja taitojen ylläpito (2006)
Pirkko Rautakoski
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
Conversational Coaching - tuloksia 10 kerrassa (2003)
Pirkko Rautakoski
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A1 Journal article (refereed)
Millainen sopeutumisvalmennus vaikuttaa vaikeasti afaattisten puhujien kommunikointikykyyn? (2002)
Pirkko Rautakoski
Puhe ja kieli


Other publications

D5 Textbook, professional manual or guide
VBT Verbbenämningstest (2019)
Matti Laine, Tarja Neitola, Pirkko Rautakoski, Jari Westerholm, Paula Salmi, Laura Plyhm
D1 Article in a trade journal
Finländska talterapeuters möjligheter att förverkliga evidensbaserad praxis (2018)
Janica Baarman, Pirkko Rautakoski
Puheterapeutti
D2 Article in a professional book
Puhevammaisten ihmisten tulkkauspalvelun alkumetrejä Varsinais-Suomessa (2016)
Pirkko Rautakoski
O2 Other
Communication problems of Parkinson patients using sign language as their main communication method (2014)
Pirkko Rautakoski, Kirsti K. Martikainen
Parkinsonism and Related Disorders
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Models for enhancing activity and participation of people with aphasia in Finland (2014)
Rautakoski P
SIG17 Perspectives on Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders
D1 Article in a trade journal
Puheterapeuttikoulutusten EU-yhteistyö: NetQues-projekti (2014)
Pirkko Rautakoski, Anneli Yliherva
Puheterapeutti
D1 Article in a trade journal
Puhevammaisten tulkkien asiakaskunta keväällä 2013 (2014)
Nurminen N, Rautakoski P
Puheterapeutti
D1 Article in a trade journal
Monikielisten lasten puheterapeuttinen tutkiminen Suomessa (2013)
Elvira Kaiser, Pirkko Rautakoski
Puheterapeutti
E1 Popularised article, newspaper article
Parkinsonin tauti saattaa vaikuttaa kuurojen viittomiseen ja hankaloittaa kommunikointia (2012)
Pirkko Rautakoski, Kirsti Martikainen
Parkinson-postia
B2 Book section
The importance of listening to the views of clients (2010)
Pirkko Rautakoski
Wiley-Blackwell
B2 Book section
Kielelliset vaikeudet ja niiden pitkäaikaisvaikutukset (2007)
Timo Ahonen, Pirkko Rautakoski
PS-kustannus
B2 Book section
Kuntoutus- ja tukimuodot (2007)
Satu Lukka, Tiina Siiskonen, Tuija Aro, Seija Haapasalo, Sirkka Jaakonaho, Pirkko Rautakoski, Pirjo Lahtinen, Anu Pärnänen
PS-kustannus
B2 Book section
Vuorovaikutuksen tukeminen (2007)
Pirkko Rautakoski, Sisko Tuovinen, Petri Rajala
PS-kustannus

Last updated on 2019-22-01 at 18:10