Kasper Westerlund

Email: kasper.westerlund@abo.fi
Mobile: +358-469219357
Phone: +358-2-2154152


Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Sjöfarten i krig (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714 (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Färjefart: Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Maritimhistorisk konferens. Bottnisk kontakt XVI: Huvudtema: Kontakter och/eller konflikter (2012)
Niklas Huldén, Kasper Westerlund
Korpo Kulturgille r.f.
C1 Book
Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv - finländsk sjöfartshistoria ur ett mikroperspektiv (2010)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Petsamo och havet (2009)
Max Engman, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Sjöhistoriska arkivkällor: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Korpoström och Åbo 7-8 oktober 2006 (2006)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober 2003 (2004)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C1 Book
Beckholmen i Åbo. Ett maritimt lokalsamhälle och dess omvandling (2003)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi


Other publications

O2 Other
Förord (2020)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Utö-risteilijät. 14 sisarusta Turun Veneveistämöltä: (2020)
Kasper Westerlund
ProSail
E1 Popularised article, newspaper article
Sjömanshusen förmedlade manskap och värnade om sjöfolkets rättigheter: (2019)
Kasper Westerlund
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
Eldsjälar och livsverk (2018)
Kasper Westerlund
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
Kött på förvittrade ben (2018)
Westerlund Kasper
Skärgård
B2 Book section
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D6 Edited professional books
Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015 (2015)
Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
D2 Article in a professional book
Ett och ett halvt sekel segling 1865-2015 (2015)
Göran-Fredrik Mustelin, Kasper Westerlund
B2 Book section
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974 (2015)
Kasper Westerlund
B3 Non-refereed conference proceedings
Den finländska sjöfarten under autonomins tid (2013)
Kasper Westerlund
Ålands emigrantinstitut
E1 Popularised article, newspaper article
Gunnarsöra - ett exempel på kartografiska kuriosa (2013)
Kasper Westerlund
Airisto segelsällskap i Åbo : Årsbok
B2 Book section
Från rationalism till den uppochnedvända världen - Den finsk-svenska färjefarten i fokus (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B1 Non-refereed journal articles
Från plastbåt till barkskepp. Kim Montins tryckta skrifter 1976-2004 (2011)
Kasper Westerlund
Budkavlen
B2 Book section
Förord (2010)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Petsamo inför havets anlete (2009)
Max Engman, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Skeppsredare Gustaf B. Thordén (2009)
Kasper Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Logbook Database (2008)
Kasper Westerlund
ICMM News
E1 Popularised article, newspaper article
Om konsten att konservera en hustru - Sigyn och hennes redare Sjöhistoriska museet (2008)
Kasper Westerlund
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
ASS och "hovleverantören" Åbo Båtvarf (2007)
Kasper Westerlund
Airisto segelsällskap i Åbo : Årsbok
D6 Edited professional books
Korpoström (2007)
Kasper Westerlund
Korpo Kulturgille r.f.
D2 Article in a professional book
Lederna kring och genom Korpoström (2007)
Kasper Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Skeppsdagboken - ett källmaterial av stort kulturhistoriskt värde (2007)
Kasper Westerlund
Sukutieto
B2 Book section
Kring sjöförsäkringens uppkomst i Finland: Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv (2006)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Sommargäster (2006)
Kasper Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Sägnen om Gunnils Öra – några rader inspirerade av ett sjökort från 1600-talet (2005)
Kasper Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Nedkom i finska skärgården (2004)
Kasper Westerlund
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
Sjöhistoria för släktforskare: Unikt material i Sjöhistoriska institutets samlingar (2004)
Kasper Westerlund
Sukutieto
D1 Article in a trade journal
Utö-kryssarna - 14 systrar från Åbo Båtvarf (2004)
Kasper Westerlund
Forum Marinum
E1 Popularised article, newspaper article
Sjöhistorisk skattkammare (2003)
Kasper Westerlund
Skärgård
B2 Book section
Uppkomsten av ett samhälle kring uthamnen på Beckholmen (2003)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D1 Article in a trade journal
Beckholmen - från maritim arbetsmiljö till havsvänd förort med historieförankring (2002)
Kasper Westerlund
Forum Marinum

Last updated on 2018-19-09 at 19:53