PeD

Heidi Höglund

University Teacher, Education
Email: heidi.hoglund@abo.fi
Mobile: +358-469219494
Phone: +358-6-3247388


Biography

Heidi Höglund, PhD in Education, is a postdoctoral researcher and teacher educator at Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies. She defended her doctoral dissertation Video poetry: Negotiating literary interpretations in 2017 and received the research award Harry Elvings legat for the dissertation. Her research interests include literature in education, with a special interest in students' interpretive responses, poetry pedagogy, visual literature, children's literature and arts-based responses. She is part of the organising team for Nordic Research Network on Literature Education and coordinator for the international Special Interest Group Research on Literature Education.


Research Areas


Keywords

L1 Education, litteraturdidaktik, litteraturpedagogik


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Literature education in Nordic L1s: Cultural models of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden (2020)
Aslaug Fodstad Gourvennec, Heidi Höglund, Maritha Johansson, Kristine Kabel, Margrethe Sønneland
L1-Educational Studies in Language and Literature
View on publisher's site
C2 Edited book
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Modersmål – och litteratur? Föreställningar om litteraturundervisning i de finländska läroplansgrunderna (2019)
Heidi Höglund
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Prolog (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Att förhandla om tolkningar – performativa utrymmen i litteraturundervisningen (2018)
Heidi Höglund
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Myten om den goda litteraturen (2018)
Heidi Höglund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Varför läsa skönlitteratur i skolan? (2017)
Heidi Höglund
Hufvudstadsbladet
D2 Article in a professional book
Aktivera, dokumentera, reagera (2010)
Hannah Kaihovirta-Rosvik, Heidi Höglund
B2 Book section
Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden (2010)
Heidi Sunabacka
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten


Other Research Activities


Last updated on 2020-03-06 at 11:21