Eva Ahlskog-Björkman

Senior Lecturer, Education
Email: eva.ahlskog-bjorkman@abo.fi
Mobile: +358-469219095
Phone: +358-6-3247220


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen (2020)
Eva Ahlskog-Björkman, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, Kari Carlsen
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
A1 Journal article (refereed)
En komparativ förståelse av ämnesdidaktiska prepositioner (2019)
Mårten Björkgren, Eva Ahlskog-Björkman, Nina Enkvist, Tom Gullberg
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Journal article (refereed)
Hållbar utveckling och lärande i slöjd (2019)
Marie Deborah Koch, Eva Ahlskog-Björkman
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A1 Journal article (refereed)
Barn och fred: En pilotstudie om förskolebarns förståelse av fred (2018)
Eva Ahlskog-Björkman, Mårten Björkgren
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Journal article (refereed)
From activity to transdisciplinarity and back again - preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals (2018)
Camilla Björklund, Eva Ahlskog-Björkman
International Journal of Early Years Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Meningsskapande kommunikation mellan förskollärare och barn vid skapande aktiviteter i förskoleklass (2018)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Journal article (refereed)
Approaches to teaching in thematic work: early childhood teachers' integration of mathematics and arts (2017)
Camilla Björklund, Eva Ahlskog-Björkman
International Journal of Early Years Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Patterns of awareness - preschool teachers' integration of art and mathematics (2016)
Eva Ahlskog-Björkman, Camilla Björklund
International Journal of Education through Art
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Communicative tools and modes in thematic preschool work (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Camilla Björklund
Early Child Development and Care
View on publisher's site
C2 Edited book
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet (2015)
Ann-Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A1 Journal article (refereed)
Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan (2014)
Ahlskog-Björkman E
Nordisk barnehageforskning

Last updated on 2018-19-09 at 19:45