Olli Lagerspetz

E-post: olli.lagerspetz@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215919
Telefon: +358-2-2154597


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Färggeometri och färgomdömen.: Wittgenstein, Lichtenberg, Runge och Goethes Färglära (2019)
Olli Lagerspetz
Filosofi vid Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Peter Winch och det logiska tänkandet (2019)
Olli Lagerspetz
Filosofisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Peter Winch on ‘Aristotelian’ and ‘Socratic’ Reasoning (2019)
Olli Lagerspetz
Philosophical Investigations
C1 Bok
A Philosophy of Dirt (2018)
Olli Lagerspetz
Reaktionbooks
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Värigeometria ja samanvärisyyden moniselitteisyys: Wittgenstein, Lichtenberg ja Goethen Värioppi (2018)
Olli Lagerspetz
niin & näin
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Åbo Akademi i Edvard Westermarcks vetenskapliga nätverk (2018)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Åbo Akademi University Press
C2 Redigerat verk
Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck (2017)
Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction. Westermarck and Modern Evolutionary Approaches to Morality (2017)
Olli Lagerspetz
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Sensitiveness of the Holy. Westermarck and Durkheim on Society and Religion (2017)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Westermarck and the Emergence of Twentieth-Century Social Anthropology: Three Main Challenges (2017)
Olli Lagerspetz
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Westermarck, the Comparative Method and the Question of Context (2017)
Olli Lagerspetz
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
von Wright on Privacy and the Sharing of Experience (2017)
Olli Lagerspetz
Acta Philosophica Fennica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gemensamma erfarenheter som filosofisk utmaning (2016)
Olli Lagerspetz
Sphinx
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language-Games and Relativism: On Cora Diamond's Reading of Peter Winch (2015)
Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz
Philosophical Investigations
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Trust, Ethics and Human Reason (2015)
Olli Lagerspetz
Bloomsbury academic
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Edward Westermarck at the Academy of Åbo, 1918-32 (2014)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Sean Kingston Publishing
C1 Bok
Edward Westermarck : intellectual networks, philosphy and social anthropology (2014)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
The Finnish Society of Sciences and Letters
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Worry about Trust (2014)
Olli Lagerspetz
Cambridge University Press


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Slösa, ödsla, bruka och bevara (2019)
Olli Lagerspetz
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förståelse från insidan - sextio år av samhällsvetenskapens idé (2018)
Olli Lagerspetz, Jonas Ahlskog
Ikaros
I1 Audiovisuellt material
On Dirt with Olli Lagerspetz: Podcast interview (2018)
Olli Lagerspetz, Pat O'Connor
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Westermarckin maineenpalauttajat (2018)
Olli Lagerspetz
Tieteessä tapahtuu
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
What is Dirt? (2018)
Olli Lagerspetz
Philosopher's Magazine
B2 Bokavsnitt
Knut Pipping och Erik Allardt mellan äldre och modern sociologi (2017)
Kirsti Suolinna, Olli Lagerspetz
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den underbara handen. [Review of Panelius, Martin, Santti, Risto & Tuusvuori, Jarkko S., Käsikirja] (2016)
Olli Lagerspetz
Finsk tidskrift
B2 Bokavsnitt
Yhteisiä kokemuksia (2016)
Olli Lagerspetz
Turun yliopisto
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ägande som befrielse eller förbannelse (2016)
Olli Lagerspetz
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Beyond the Inner-Outer Model. [Review of] Subjectivity after Wittgenstein by Chantal Bax (2015)
Olli Lagerspetz
Nordic Wittgenstein Review
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Totale Transparenz der Einkommen? (2015)
Olli Lagerspetz
Philosophie Magazin

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:44