Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Conclusion (2016)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom, Leo Granberg, Peter Ehrström, Terry Marsden
Emerald
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2016)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom, Leo Granberg, Peter Ehrström, Terry Marsden
Emerald
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Metropolitan Ruralities (2016)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom, Leo Granberg, Peter Ehrström, Terry Marsden
Emerald
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The rural-urban dynamics and the Swedish speaking Finns: Challenges and opportunities for a regionally based ethnic group (2016)
Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund
Emerald
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Conclusion: The LEADER Colours on the Democracy Palette (2015)
Leo Granberg, Kjell Andersson, Imre Kovách
Ashgate
C2 Redigerat verk
Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-roots Experiences of the LEADER Programme (2015)
Leo Granberg, Kjell Andersson, Imre Kovách
Ashgate
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction: LEADER as an Experiment in Grass-Roots Democracy (2015)
Leo Granberg, Kjell Andersson, Imre Kovách
Ashgate
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A vidékfejlesztés összehangolása projekteken keresztul: A vidéki Finnország ”innovációs paradoxona" (2013)
Kjell Andersson
Debrecen University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Localism in Finland: The changing role and current crisis of the Finnish municipal system (2013)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom
Local Economy
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hur värderas barns tid? (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Berit Kurtén, Jan-Erik Romar, Kjell Andersson
Vasabladet
B2 Bokavsnitt
Det rurala, det urbana och det mobila (2015)
Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund
Svenska kulturfonden
D1 Artikel i en facktidskrift
Landsbygdsutvecklingen behöver nya grepp och tankemodeller (2015)
Kjell Andersson
Maaseutu plus/Landsbygd plus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Svårt läge – men inte hopplöst (2015)
Kjell Andersson
Vasabladet
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Havet som kommunal angelägenhet - Planeringsförutsättningar i kommunerna kring Kvarken. (2014)
Örjan Pettersson, Kjell Andersson

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42