Joanna Pylvänäinen

Koordinator, Cellbiologi
E-post: joanna.pylvanainen@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503046565
Telefon: +358-2-2154010


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nestin regulates prostate cancer cell invasion by influencing the localisation and functions of FAK and integrins (2014)
Hyder CL, Lazaro G, Pylvänäinen JW, Roberts MW, Qvarnström SM, Eriksson JE.
Journal of Cell Science
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09