Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
JNK1 controls adult hippocampal neurogenesis and imposes cell-autonomous control of anxiety behaviour from the neurogenic niche (2018)
H Mohammad, F Marchisella, S Ortega-Martinez, P Hollos,K Eerola, E Komulainen, N Kulesskaya, E Freemantle, V Fagerholm, E Savontaus, H Rauvala, BD Peterson, H van Praag, ET Coffey
Molecular Psychiatry
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
JNK Regulation of Depression and Anxiety. (2018)
Patrik Hollos, Francesca Marchisella, Eleanor T. Coffey
Brain Plasticity
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Microtubule and microtubule associated protein anomalies in psychiatric disease (2016)
Francesca Marchisella, Eleanor T Coffey, Patrik Hollos
Cytoskeleton
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-23-10 vid 08:08