Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Elastic and fracture properties of free-standing amorphous ALD Al2O3 thin films measured with bulge test (2018)
Ville Rontu, Anton Nolvi, Ari Hokkanen, Edward Haeggström, Ivan Kassamakov. Sami Franssila
Materials Research Express
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42