Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
De alienerade : berättelser om mellancheferna och strategin (2016)
Nordell Martin


Övriga publikationer

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Mentorship - A lost resource within higher education? (2015)
Johanna Lindström, Martin Nordell
IATED Academy
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Redesigning mass courses in business schools - The challenging new role of the teacher (2014)
J. Lindström, M. Nordell


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42