Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Embracing uncertainty in value-based selling by means of design thinking (2017)
Hanna Luotola, Magnus Hellström, Magnus Gustafsson, Olga Perminova-Harikoski
Industrial Marketing Management
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Functional contracting for network creation and governance (2017)
Mika Viljanen, Anna Hurmerinta, Johanna Liinamaa, Maria Ivanova-Gongne, Hanna Luotola, Magnus Gustafsson
Palgrave Macmillan
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The value-based sales approach—design process, tools and needed capabilities to create a solution (2017)
Hanna Luotola, Maria Ivanova-Gongne, Johanna Liinamaa
Palgrave Macmillan
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Performance-based and functional contracting in value-based solution selling (2016)
Johanna Liinamaa, Mika Viljanen, Anna Hurmerinta, Maria Ivanova-Gongne, Hanna Luotola, Magnus Gustafsson
Industrial Marketing Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The value of project execution services: a problem and uncertainty perspective (2016)
Magnus Hellström, Robin Wikström, Magnus Gustafsson, Hanna Luotola
Construction Management and Economics
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Elinkaariratkaisujen johtaminen: epävarmuuden hallinta palvelumuotoilun keinoin (2014)
Hanna Luotola, Olga Perminova, Petri Saarinen
Teknologiainfo Teknova Oy

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42