Hugo Strandberg

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: hugo.strandberg@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215909
Telefon: +358-2-2154846


Biografi

Born in Vårby gård (south-west Stockholm), I grew up in Eskilstuna, where I attended Fröslundaskolan and S:t Eskils gymnasium. At Uppsala University I did my under- and postgraduate studies (major: comparative religion). After having defended my doctoral thesis there (in philosophy of religion), I left Sweden for Finland and the Department of philosophy at Åbo Akademi University, where I have lived and worked since then, nowadays as associate professor in philosophy. (I am also ‘docent’ in philosophy of religion (Uppsala University) and ‘docent’ in philosophy (Åbo Akademi University).)


Yrkesmässiga intressen

2018-2021 I am on research leave, as research fellow at the Centre for Ethics, University of Pardubice, Czech Republic. My research there mainly concerns two issues, forgiveness and Freud’s understanding of morality.

Philosophers and philosophical traditions I am engaging with primarily include the following:

• Wittgenstein

• Existential philosophy (Kierkegaard, Weil, Buber)

• Critical theory (Marx, Freud, Nietzsche, Adorno)

• Phenomenology (Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty)

• Hegel – Collingwood


Undervisning

Utöver de årligen återkommande filosofikurserna har jag dragit följande kurser vid ÅA: Metaetik; Språkfilosofi; Hegels "Andens fenomenologi"; Religionsfilosofi; Jagets filosofi; Heidegger; Atens tänkare; Hermeneutik; Kants moralfilosofi; Tragedins filosofi; Dygdetik; Marx "Kapitalet".


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Forgiveness and Plurality (2019)
Hugo Strandberg
Arendt Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Life and Truth: A Response to Joel Backström: (2019)
Hugo Strandberg
Nordic Wittgenstein Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Moral och moralisk oenighet (2019)
Hugo Strandberg
Filosofisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Psycho-Analysis and the Morally Charged Nature of Personal Relations (2019)
Hugo Strandberg
European Journal of Psychoanalysis
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att skriva filosofi: Kommentarer till ett exempel (2018)
Hugo Strandberg
Acta Universitatis Upsaliensis
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Self-Deception, Prayer, and the Empirical Study of Religion (2018)
Hugo Strandberg
Luther Agricola Society
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Does Religious Belief Necessarily Mean Servitude? On Max Stirner and the Hardened Heart (2017)
Hugo Strandberg
Stockholm University Press
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Is it possible to sublate religion? (2015)
Hugo Strandberg
Hegel-Jahrbuch
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Is Pure Evil Possible? (2015)
Hugo Strandberg
Lexington books
C1 Bok
Self-Knowledge and Self-Deception (2015)
Hugo Strandberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Konkurrensens logik (2014)
Hugo Strandberg
Kris och kritik
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Är det en dygd att förlåta? (2014)
Hugo Strandberg
Helsingin yliopisto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
När kanon skorrar falskt. Några tankar om filosofisk allmänbildning (2012)
Yrsa Neuman, Hugo Strandberg
Thales
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Religionsfilosofin och frågandets existentiella innebörd (2012)
Hugo Strandberg
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lyssna, fråga, se (2011)
Hugo Strandberg
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Is It Possible to Trust Anything?: Phillips and the Idea of a Contemplative Philosophy (2010)
Hugo Strandberg
Mohr Siebeck
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samtalets anda En essä om yttrandefrihet (2008)
Hugo Strandberg
Tidskrift for Politisk Filosofi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från död till liv - om religionsfilosofins natur (2007)
Hugo Strandberg
Svensk Teologisk Kvartalskrift


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Evolutionsbiologisk forskning om aggression slår slint (2020)
Hugo Strandberg
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Det sköna och det fula: (2019)
Hugo Strandberg
Filosofi vid Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Från intet till något (2019)
Hugo Strandberg
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Förord (2019)
Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Åbo Akademi University
E3 Redigerat populärverk
Gensvar. Essäer för Göran Torrkulla på hans 70-årsdag (2019)
Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Filosofi vid Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om idrott, amatörer och proffs (2019)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Post-truth? (2019)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Freud & drömtydning (2018)
Hugo Strandberg
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Vad är bildning bra för? (2018)
Hugo Strandberg
Folkets Bildningsförbund r.f.
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Identifikationsmoral och fundamentalism (2017)
Hugo Strandberg
Divan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of Rebecca Schuman: "Kafka and Wittgenstein" (2017)
Hugo Strandberg
Nordic Wittgenstein Review
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Våld och självpåtagen blindhet (2017)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
MacIntyre och expertstyrets gränser (2016)
Hugo Strandberg
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Symptom på samtidens svårigheter. (Recension av "Samtida politisk teori", red. Stefan Jonsson) (2016)
Hugo Strandberg
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Är du en illusion? [Recension av Mary Midgley: Är du en illusion?] (2016)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Människan och naturen (2015)
Hugo Strandberg
Ikaros
D2 Artikel i en professionell bok
Relativism (2015)
Hugo Strandberg
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Maten, hälsan och vetenskapen (2014)
Hugo Strandberg
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rectifying Misconceptions of Wittgenstein and Phillips: Contemplating Religious Forms of Life by Mikel Burley (2014)
Hugo Strandberg
Nordic Wittgenstein Review
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Report on Future Strategy of Open Access (2014)
Yrsa Neuman, Hugo Strandberg, Martin Gustafsson, Alois Pichler
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Forskning som karriär eller existentiell angelägenhet (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kan vetenskapen befria oss? (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Är Popper bortglömd? (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den fria viljan är ingen hypotes (2012)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Idéer som egendom (2012)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Var misstänksam mot misstänksamheten! (2012)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att vilja djuren väl - paradoxer inom djurhållningen (2011)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Framtidsvisioner om arbetstid (2011)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Allt bör man inte bemöta med argument - ibland är det inte ens möjligt (2010)
Hugo Strandberg
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Konsten och livet : ett försök (2010)
Hugo Strandberg
Filosofisk Tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Samhället - en aldrig fullbordad uppgift (2010)
Hugo Strandberg
Meddelanden från Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Standardisering, orderkedjor och personligt ansvar (2010)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sverigedemokraterna och idén om en gemensam värdegrund (2010)
Hugo Strandberg
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Vad är religiös tro bra för? (2010)
Hugo Strandberg
Verbum
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kommersiella förlag - ett hot mot vetenskapens väsen? (2009)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det är vilseledande att betona djupekologins djup (2007)
Hugo Strandberg
Ikaros

Senast uppdaterad 2020-12-01 vid 20:11