Sven-Erik Hansen


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Master’s thesis – a tool for professional development? Teachers’ experiences from Finnish teacher education (2019)
Gunilla Eklund, Jessica Aspfors, Sven-Erik Hansén
Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis = Nordic Journal of Education and Practice
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland (2018)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
HM studies & Publishing
C2 Redigerat verk
Allmändidaktik – vetenskap för lärare (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark, Kaj Sjöholm, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Elina Lahelma, Elisabet Öhrn, Gjert Langfeldt, Jorunn H Midtsundstad, Roger Säljö, Fritjof Sahlström, Staffan Selander, Liselott Forsman, Mikaela Björklund, Kristina Ström, Karin Linnanmäki, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Gunnel Knubb-Manninen, Renata Svedlin, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Karin Rönnerman
Studentlitteratur
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Special education needs activities for children with language difficulties: A comparative study in Belarusian and Norwegian preschools (2017)
Natallia Bahdanovich Hanssen, Sven-Erik Hansén
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Corporate e-learning design research: A study on design affordances for self-regulated learning (2016)
Annika Wiklund-Engblom, Sven-Erik Hansén
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finland och NFPF under fyra decennier: Bidrag till Nordic Studies in Education (2016)
Göran Björk, Sven-Erik Hansén
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Organizing curriculum change: an introduction (2016)
Ian Westbury, Jessica Aspfors, Anna-Verena Fries, Sven-Erik Hansén, Frank Ohlhaver, Moritz Rosenmund, Kirsten Sivesind
Journal of Curriculum Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Organizing curriculum change: an introduction (2016)
Westbury I., Aspfors J., Fries A-V., Hansèn S-E., Ohlaver F., Rosenmund M., Sivesind K.
Journal of Curriculum Studies
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
På väg mot en högskolepedagogik: lärarens vetenskap och praktik (2016)
Sven-Erik Hansén, Pertti Kansanen, Jan Sjöberg
Gidlunds
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University (2015)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish teacher education - challenges and possibilities (2014)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund
Journal of International Forum of Researchers in Education
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs (2014)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Curriculum as a Governing Instrument: A comparative Study of Finland and Norway (2013)
Elde-Mølstad, Ch. & Hansén, S-E.
Education Inquiry
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Stability, structure and development. Features constituting Finnish teacher education (2013)
Jessica Aspfors, Sven-Erik Hansén, Johanna Ray
Scuola Democratica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Views of the teaching profession: Voices from student teachers and newly qualified teachers (2011)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén, Kaj Sjöholm
Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Åbo Akademi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar (2006)
Sjöberg Jan, Hansen Sven-Erik
Norstedts akademiska förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Swedish 'people’s school' in Finland and the language question: homogenization and differentiation (2004)
Sven-Erik Hansén
Journal of Curriculum Studies
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Tillit och autonomi: perspektiv på lärarutbildningen i Finland (2018)
Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Liber
B2 Bokavsnitt
Att förstå och använda läroplanen: (2017)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Lärares pedagogiska tänkande (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle (2017)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Nya lärare möter skola och klassrum (2017)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Språket förenar och delar: Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år (2017)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Svenska folkskolans vänners kalender
B2 Bokavsnitt
Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete (2017)
Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning (2015)
Sven-Erik Hansén
Vasa svenska lärarförening
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Forsknings- & kompetenssatsning inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet 2009-2016. Extern evaluering (2015)
Anders Ahrnqvist, Sven-Erik Hansén, Lena Tibell
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Utblickar på reformer av lärarutbildning och utbildningssatsningar i Norden (2015)
Sven-Erik Hansén
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
B2 Bokavsnitt
An evaluation of research at the Department of Educational sciences (2014)
Sven-Erik Hansén
Lund University, Joint Faculties of Humanities and Theology
D2 Artikel i en professionell bok
An evaluation of research at the Department of Educational science (2014)
Sven-Erik Hansén
D2 Artikel i en professionell bok
Educational science – report from panel 6 (2014)
Kansanen P, Allan J, Cestari M.L, Farrell A, Hansén S-E, Manca R, Torrecillas B, Haerttner Aurelius E, Strömdahl H
B2 Bokavsnitt
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
D2 Artikel i en professionell bok
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
B2 Bokavsnitt
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-08-08 vid 08:09

Dela länk