Sven-Erik Hansen


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland (2018)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
HM studies & Publishing
C2 Edited book
Allmändidaktik – vetenskap för lärare: (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark, Kaj Sjöholm, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Elina Lahelma, Elisabet Öhrn, Gjert Langfeldt, Jorunn H Midtsundstad, Roger Säljö, Fritjof Sahlström, Staffan Selander, Liselott Forsman, Mikaela Björklund, Kristina Ström, Karin Linnanmäki, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Gunnel Knubb-Manninen, Renata Svedlin, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Karin Rönnerman
Studentlitteratur
A3 Book section, Chapters in research books
Corporate e-learning design research: A study on design affordances for self-regulated learning (2016)
Annika Wiklund-Engblom, Sven-Erik Hansén
Springer
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Finland och NFPF under fyra decennier: Bidrag till Nordic Studies in Education (2016)
Göran Björk, Sven-Erik Hansén
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A1 Journal article (refereed)
Organizing curriculum change: an introduction (2016)
Ian Westbury, Jessica Aspfors, Anna-Verena Fries, Sven-Erik Hansén, Frank Ohlhaver, Moritz Rosenmund, Kirsten Sivesind
Journal of Curriculum Studies
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
På väg mot en högskolepedagogik: lärarens vetenskap och praktik (2016)
Sven-Erik Hansén, Pertti Kansanen, Jan Sjöberg
Gidlunds
A1 Journal article (refereed)
General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University (2015)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Journal article (refereed)
Finnish teacher education - challenges and possibilities (2014)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund
Journal of International Forum of Researchers in Education
A3 Book section, Chapters in research books
Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs (2014)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
A1 Journal article (refereed)
Curriculum as a Governing Instrument: A comparative Study of Finland and Norway (2013)
Elde-Mølstad, Ch. & Hansén, S-E.
Education Inquiry
A1 Journal article (refereed)
Stability, structure and development. Features constituting Finnish teacher education (2013)
Jessica Aspfors, Sven-Erik Hansén, Johanna Ray
Scuola Democratica
A1 Journal article (refereed)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Views of the teaching profession: Voices from student teachers and newly qualified teachers (2011)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén, Kaj Sjöholm
Åbo Akademi
C2 Edited book
Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar (2006)
Sjöberg Jan, Hansen Sven-Erik
Norstedts akademiska förlag
A1 Journal article (refereed)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A3 Book section, Chapters in research books
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi


Other publications

B2 Book section
Tillit och autonomi: perspektiv på lärarutbildningen i Finland (2018)
Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Liber
B2 Book section
Att förstå och använda läroplanen: (2017)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Studentlitteratur
B2 Book section
Lärares pedagogiska tänkande (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle (2017)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Nya lärare möter skola och klassrum (2017)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B1 Non-refereed journal articles
Språket förenar och delar: Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år (2017)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Svenska folkskolans vänners kalender
B2 Book section
Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete (2017)
Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Book section
Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning (2015)
Sven-Erik Hansén
Vasa svenska lärarförening
D4 Published development or research report or study
Forsknings- & kompetenssatsning inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet 2009-2016. Extern evaluering (2015)
Anders Ahrnqvist, Sven-Erik Hansén, Lena Tibell
B1 Non-refereed journal articles
Utblickar på reformer av lärarutbildning och utbildningssatsningar i Norden (2015)
Sven-Erik Hansén
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
B2 Book section
An evaluation of research at the Department of Educational sciences (2014)
Sven-Erik Hansén
Lund University, Joint Faculties of Humanities and Theology
D2 Article in a professional book
An evaluation of research at the Department of Educational science (2014)
Sven-Erik Hansén
D2 Article in a professional book
Educational science – report from panel 6 (2014)
Kansanen P, Allan J, Cestari M.L, Farrell A, Hansén S-E, Manca R, Torrecillas B, Haerttner Aurelius E, Strömdahl H
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D6 Edited professional books
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
B2 Book section
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen


Other Research Activities


Last updated on 2019-08-08 at 08:09