Mikael Lindfelt

Vice Rector, Management
Professor, Theology
Email: mikael.lindfelt@abo.fi
Mobile: +358-505442628
Phone: +358-2-2153628


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
An analysis of nursing students’ ethical conflicts in a hospital (2019)
Margit Eckardt, Mikael Lindfelt
Nursing Ethics
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The association between vaccination confidence, vaccination behavior, and willingness to recommend vaccines among Finnish healthcare workers: (2019)
Linda Cecilia Karlsson, Stephan Lewandowsky, Jan Antfolk, Paula Salo, Mikael Lindfelt, Tuula Oksanen, Mika Kivimäki, Anna Soveri
PLoS ONE
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Att tänka praktiskt kring det teoretiska - om teologins kommunikativa självförståelse (2016)
Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
A1 Journal article (refereed)
Att leva världen som Guds – idrottens fenomenologiska lekfullhet som resurs för teologin verklighet (2015)
Mikael Lindfelt
Teologinen Aikakauskirja
A1 Journal article (refereed)
Uncritical and unbalanced coverage of synthetic biology in the Nordic Press (2015)
Mirco Ancelotti, Niklas Holmberg, Mikael Lindfelt, Stefan Eriksson
Public Understanding of Science
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Den solitära hjältens hemkomst. En begreppslig kryssning i livsåskådningsforskningens vatten (2013)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
A1 Journal article (refereed)
Etik som dialog och kommunikativ närhet – reflektioner över trinitariska resurser för en dialogisk etik (2013)
Mikael Lindfelt
Teologinen Aikakauskirja
A1 Journal article (refereed)
Järkevin odotuksin – mahdollisiin maaleihin (2012)
Mikael Lindfelt
Liikunta ja tiede
A1 Journal article (refereed)
Konfessionalitet som religiös offentlighet. Eller kan religionens nya synlighet uttryckas i gamla former? (2012)
Mikael Lindfelt
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A3 Book section, Chapters in research books
”Utan naiv lekfullhet kan idrott inte vara till nytta” - om idrotts(tro)värdighet mellan nytta och nöje (2012)
Mikael Lindfelt
SISU Idrottsböcker
A3 Book section, Chapters in research books
Body, sports and religion – trough lenses of postmodern religiosity (2011)
Mikael Lindfelt
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
C2 Edited book
Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning (2011)
Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström (2010)
Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Legal and moral pluralism: normative tensions in a Nordic sports model in transition (2010)
Bo Carlsson, Mikael Lindfelt
Sport in Society
View on publisher's site
C2 Edited book
Mot bättre vetande: Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen (2010)
Lindfelt Mikael, Slotte Pamela, Björkgren Malena
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Barn, föräldrablivande och meningsmönster (2009)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
C2 Edited book
Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad. (2009)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A3 Book section, Chapters in research books
Relationer mellan det privata och det offentliga : reflektioner kring våld, juridiska diskurser och ansvar (2009)
Malena Björkgren, Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A1 Journal article (refereed)
Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tennsjös idrottsetiska finrum (2008)
Mikael Lindfelt
Idrottsforum.org
A3 Book section, Chapters in research books
Inledning: Argumentationsmönster i samtida teologiska samlevnadsdiskussioner (2007)
Carl Reinhold Bråkenhielm, Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Kallelsen till den andra (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Komplementaritet – i – fråga – satt (2007)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Olof Sundbys Luther i vår tid (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Relationsarenor med sexualitetens lockelse – med Luther som guide (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska kyrkan, den samkönade kärlekens realitet och ”välsignelsens förbannelse” (2007)
Mikael LIndfelt
Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
C2 Edited book
Uppdrag samliv : om äktenskap och samlevnad (2007)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A1 Journal article (refereed)
Sport and ethics – how far can you go? (2005)
Mikael Lindfelt
World Leisure Journal
C2 Edited book
RATIO ET FIDES. Studia in honorem Hans-Olof Kvist (2001)
Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Religionsfrihet och åskådningsundervisning i teori och praxis (2001)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Voiko tervettä sielua terveessä ruumiissa parantaa? (2001)
Mikael Lindfelt
Atena Kustannus Oy
Atena Kustannus Oy
C1 Book
Idrott och moral : reflektioner över idrottens ideal (1999)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
A3 Book section, Chapters in research books
Yrkesetiska kodex? Dygdetiska perspektiv och ideal om professionalism (1999)
Mikael Lindfelt
Uppsala universitet
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Teologi och kristen humanism : ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande (1996)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Kampen om hälsan - vacciner och kunskapskultur (2018)
Mikael Lindfelt
Ikaros
B1 Non-refereed journal articles
”Och en dag ska alla knän böjas” – ett teologi-dialogiskt montage om social orättvisa (2018)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
D6 Edited professional books
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
B1 Non-refereed journal articles
Kampen om idrottens samhällsrelevans – några iakttagelser (2013)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Etik i forskningsmiljöer – mellan samvete, regler och makt (2008)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
D4 Published development or research report or study
Eliten è liten, men växer : förändrade perspektiv på elitidrott (2007)
Mikael Lindfelt
B1 Non-refereed journal articles
Idrott som religion – ett modernt fenomen? (2005)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift
D2 Article in a professional book
Autonomi som livsåskådningsmässig kategori (2001)
Mikael Lindfelt

Last updated on 2018-19-09 at 19:47