Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Nordic student teachers’ views on the importance of species and species identification (2018)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Christel Persson, Eija Yli-Panula
Journal of Science Teacher Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Ninth graders and climate change: Attitudes towards consequences, views on mitigation, and predictors of willingness to act (2017)
Mikaela Hermans, Johan Korhonen
International Research in Geographical and Environmental Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Geography teachers and climate change: Emotions about consequences, coping strategies, and views on mitigation (2016)
Mikaela Hermans
International Journal of Environmental and Science Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Geografilärares och niondeklassares syn på undervisningen om klimatförändringen. (2014)
Hermans Mikaela
NorDiNa
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Klimatförändringen - en hälsorisk (2014)
Mikaela Hermans
Geografiska Notiser
A3 Book section, Chapters in research books
Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning. (2011)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten

Last updated on 2019-01-01 at 08:10