Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
The Certainty of Mathematics: A Philosophical Investigation (2016)
Kim-Erik Berts


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kan det komma något gott ur matematiken? (2014)
Kim-Erik Berts
Presens

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41