Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
’En försoningens väg i Jesu namn’ : perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete (2016)
Carola Nordbäck
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Försoning, erkännande och inklusion : perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna (2016)
Carola Nordbäck
Studies on Religion and Memory
A3 Book section, Chapters in research books
’Att återvända till början’ : historia och identitet inom Missionsprovinsen (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Book section, Chapters in research books
Den kyrkohistoriska handbokens historiografi (2014)
Carola Nordbäck
Mittuniversitetet
A3 Book section, Chapters in research books
Historiebruk i Vilhelmina : församling, plats och identitet i brytningstider (2014)
Carola Nordbäck
Umeå universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkohistorisk historiebruksforskning (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Book section, Chapters in research books
Trons mötesplatser : ett kyrko- och väckelsehistoriskt perspektiv (2014)
Carola Nordbäck
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv


Other publications

B2 Book section
Introduktion (2016)
Carola Nordbäck
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B1 Non-refereed journal articles
[Recension av] David Gudmundsson. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 (2014)
Carola Nordbäck
Kyrkohistorisk årsskrift

Last updated on 2017-20-06 at 09:52