Jan Sjöberg

Senior Lecturer, Education
Email: jan.sjoberg@abo.fi
Mobile: +358-469219664
Phone: +358-6-3247323


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans. (2020)
Sven-Erik Hansén, Jari Lavonen, Jan Sjöberg, Jessica Aspfors, Tom Wikman
Universitetsforlaget
A3 Book section, Chapters in research books
På väg mot en högskolepedagogik: lärarens vetenskap och praktik (2016)
Sven-Erik Hansén, Pertti Kansanen, Jan Sjöberg
Gidlunds
A1 Journal article (refereed)
General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University (2015)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A3 Book section, Chapters in research books
Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs (2014)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
A1 Journal article (refereed)
Didaktikens renässans: Lärarutbildningen som en reformator för framtida samhälle och pedagogisk teoribildning (2013)
Jan Sjöberg
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A3 Book section, Chapters in research books
Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansen
Norstedts akademiska förlag
A1 Journal article (refereed)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A3 Book section, Chapters in research books
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi


Other publications

B2 Book section
Att förstå och använda läroplanen (2017)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
B2 Book section
Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle (2017)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
B1 Non-refereed journal articles
Språket förenar och delar: Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år (2017)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Svenska folkskolans vänners kalender
B2 Book section
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
D6 Edited professional books
Att växa till lärare (2010)
Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Åbo Akademi University
B1 Non-refereed journal articles
Urpo Harva ja hyvinvointivaltio (2010)
Sjöberg Jan, Kontro, Ritva
Aikuiskasvatus
B2 Book section
Österbotten och högskolan: Tillbakablickar och utblickar (2010)
Jan Sjöberg
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D6 Edited professional books
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi

Last updated on 2018-19-09 at 19:50

Get in contact