Anna Aalto


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
M1-linked ubiquitination by LUBEL is required for inflammatory responses to oral infection in Drosophila. (2018)
Anna L. Aalto, Aravind K. Mohan, Lukas Schwintzer, Sebastian Kupka, Christa Kietz, Henning Walczak, Meike Broemer, Annika Meinander
Cell Death and Differentiation
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:10