Saara Haapamäki

Professor, Språk
E-post: saara.haapamaki@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219618
Telefon: +358-2-2154351


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Perspektiv på integration i rural minoritetsspråksmiljö - exemplet Närpes i Finland (2019)
Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Multiethnica
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Policy och praxis i tvåspråkig fritidsverksamhet (2019)
Saara Haapamäki
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Flerspråkighet i Kjell Westös romaner. Om en analysmodell och dess tillämpning (2017)
Saara Haapamäki, Harriet Eriksson
Sprak Och Stil: Tidskrift for Svensk Sprakforskning
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att undersöka lyssnares perception av regional variation (2015)
Saara Haapamäki, Sarah Wikner
Folkmalsstudier
A4 Konferenspublikationer
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Language policies in universities and their outcomes: the University of Helsinki in a northern European context (2013)
Tom Moring, Sebastian Godenhjelm, Saara Haapamäki, Jan Lindström, Jan-Ola Östman, Mirja Saari, Jenny Sylvin
John benjamins
A4 Konferenspublikationer
Att analysera litterär flerspråkighet (2011)
Harriet Eriksson, Saara Haapamäki
Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities and Theology
A4 Konferenspublikationer
Språkhistoria och nordistikens historia – nordistiska doktorsavhandlingar på 1900-talet (2010)
Saara Haapamäki
Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet
A4 Konferenspublikationer
Teoretiseringens roll i nordistiska och lingvistiska doktorsavhandlingar på 1970-talet (2010)
Haapamäki Saara
Stockholms universitet
A4 Konferenspublikationer
"Kunnon" i sydfinlandssvenskt talspråk - ett fall av grammatikalisering? (2008)
Haapamäki Saara
Nordica Helsingiensia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språksystem och språkanvändning (2008)
Saara Haapamäki
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen (2008)
Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Åbo Akademis förlag
A4 Konferenspublikationer
Where is Kilroy? Om toalettklotter ur ett diskurs- och genreteoretiskt perspektiv. (2008)
Haapamäki Saara
Svensk-österbottniska samfundet r.f.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi (2004)
Loman Bengt, Haapamäki Saara
Tampere University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Grammatiken och det talade språket: några nedslag i grammatikens historia (2003)
Haapamäki Saara
Folkmalsstudier
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Studier i svensk grammatikhistoria (2002)
Haapamäki Saara
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The History of Swedish Grammar and Professor Chomsky (2002)
Saara Haapamäki
Kluwer Academic publishers
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Noreen och Saussure om språk och språkvetenskap (2000)
Saara Haapamäki


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Handboll på två språk – ett naturligt samspel mellan svenska och finska (2019)
Saara Haapamäki, Mikael Piippo
Språkbruk
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv (2018)
Linda Bäckman, Saara Haapamäki
Siirtolaisuus - Migration
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Drömmen om enspråkighet (2011)
Saara Haapamäki
Ikaros
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Humboldt och humbug (2011)
Haapamäki Saara
Språkbruk
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Några anmärkningar om förståelse (2003)
Haapamäki Saara

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:50