Kurt Lundqvist

Chef för den Tekniska Serviceenheten, Tekniska serviceenheten
E-post: kurt.lundqvist@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469200471
Telefon: +358-2-2154456


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A study on supercritical water gasification of black liquor conducted in stainless steel and nickel-chromium-molybdenum reactors (2016)
Cataldo De Blasio, Gaetano Lucca, Karhan Özdenkci, Michela Mulas, Kurt Lundqvist, Jukka Koskinen, Massimo Santarelli, Tapio Westerlund, Mika Järvinen
Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51