Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
485 Välsignade alla ni kära (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
507 Till natt det åter lider (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
518 Hur härligt vittna land och sjö (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
582 Gud, i mina unga dagar (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
593 Bevara, Gud, vårt fosterland (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
645 Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt / En etsi valtaa, loistoa (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
646 Grip du mig, helige Ande / Kosketa minua, Henki (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
648 Oi Herra, jos mä matkamies maan / När får jag se dig, Frälsare kär (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
210 Jag lyfter ögat (2017)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
293 Sanningens Ande (2017)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
306 Saliga de som ifrån världens öden (2017)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
141 Han på korset (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
64 En dyr klenod, en klar och ren (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
80 Hur ljuvt det är att komma (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
82 Gud, se i nåd till dessa två (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Hela vägen går han med mig (2020)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Clara Ahnfelt 200 år (2019)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Guds rike - en gemensam nämnare i några nordiska missionspsalmer: (2019)
Birgitta Sarelin
Hemåt : evangelisk årsbok
B2 Bokavsnitt
Bönehuset i Jeppo hundra år 2017 (2018)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Topelius, skärgården och havet (2018)
Birgitta Sarelin
Skärgård
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Zacharias Topelius julpsalmer (2018)
Birgitta Sarelin
Vinterblommor
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Dig vare lov, o Jesus Krist: En upptäckt av Luthers hyllningssång till Jesusbarnet (2017)
Birgitta Sarelin
Vinterblommor
B2 Bokavsnitt
Martin Luther. Den evangeliska psalmsångens fader (2017)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Martin Luther och kyrkovisorna (2017)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
D2 Artikel i en professionell bok
Anföranden av ungdomar (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Artikel i en professionell bok
De mest anlitade talarna (2016)
Birgitta Sarelin
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
D2 Artikel i en professionell bok
De praktiska arrangemangen – ett nödvändigt arbete för lägrets genomförande (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Artikel i en professionell bok
Det musikaliska upplägget åren 1956–1972 (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Artikel i en professionell bok
Diskussioner, samtal, frågelåda och föredrag – fenomen som har präglat lägren (2016)
Birgitta Sarelin
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Evangelium – Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016 (2016)
Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
SLEF-Media
D2 Artikel i en professionell bok
Jarl Jarkka – den predikande översten (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Artikel i en professionell bok
Jeppolägrens motton och programupplägg (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Artikel i en professionell bok
Joseph Persson – den predikande kantorn (2016)
Birgitta Sarelin
D1 Artikel i en facktidskrift
Martin Luther och musiken (2016)
Birgitta Sarelin
Nyckeln
D2 Artikel i en professionell bok
Missionsbilen – en minnesvärd lotterivinst (2016)
Birgitta Sarelin
B2 Bokavsnitt
Ett skärgårdsbönehus : Mattnäs bönehus 80 år 2014 (2015)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Historien om ett bönehus (2014)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Lars Eckerdal: När fikonträdet skjuter blad... : Några sånger under tiden (2014)
Birgitta Sarelin
Hymnologi: Nordisk Tidsskrift Udgivet Af Salmehistorisk Selskab Og Nordhymn
B2 Bokavsnitt
"Lofsjungom Herrans namn!": Sionsharpans första häfte sommaren 1874 (2014)
Birgitta Sarelin
Hemåt : evangelisk årsbok
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Oscar Ahnfelt 201 år (2014)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Borgå stift - gudstjänstliv och musik (2013)
Birgitta Sarelin


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52