Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
485 Välsignade alla ni kära (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
507 Till natt det åter lider (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
518 Hur härligt vittna land och sjö (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
582 Gud, i mina unga dagar (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
593 Bevara, Gud, vårt fosterland (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
645 Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt / En etsi valtaa, loistoa (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
646 Grip du mig, helige Ande / Kosketa minua, Henki (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
648 Oi Herra, jos mä matkamies maan / När får jag se dig, Frälsare kär (2019)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
210 Jag lyfter ögat (2017)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
293 Sanningens Ande (2017)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
306 Saliga de som ifrån världens öden (2017)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
141 Han på korset (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
64 En dyr klenod, en klar och ren (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
80 Hur ljuvt det är att komma (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag
A3 Book section, Chapters in research books
82 Gud, se i nåd till dessa två (2014)
Birgitta Sarelin
Wessmans musikförlag


Other publications

B2 Book section
Hela vägen går han med mig (2020)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Clara Ahnfelt 200 år (2019)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Guds rike - en gemensam nämnare i några nordiska missionspsalmer: (2019)
Birgitta Sarelin
Hemåt : evangelisk årsbok
B2 Book section
Bönehuset i Jeppo hundra år 2017 (2018)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Topelius, skärgården och havet (2018)
Birgitta Sarelin
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
Zacharias Topelius julpsalmer (2018)
Birgitta Sarelin
Vinterblommor
E1 Popularised article, newspaper article
Dig vare lov, o Jesus Krist: En upptäckt av Luthers hyllningssång till Jesusbarnet (2017)
Birgitta Sarelin
Vinterblommor
B2 Book section
Martin Luther. Den evangeliska psalmsångens fader (2017)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Martin Luther och kyrkovisorna (2017)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
D2 Article in a professional book
Anföranden av ungdomar (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Article in a professional book
De mest anlitade talarna (2016)
Birgitta Sarelin
D6 Edited professional books
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen (2016)
Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
D2 Article in a professional book
De praktiska arrangemangen – ett nödvändigt arbete för lägrets genomförande (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Article in a professional book
Det musikaliska upplägget åren 1956–1972 (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Article in a professional book
Diskussioner, samtal, frågelåda och föredrag – fenomen som har präglat lägren (2016)
Birgitta Sarelin
D6 Edited professional books
Evangelium – Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016 (2016)
Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
SLEF-Media
D2 Article in a professional book
Jarl Jarkka – den predikande översten (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Article in a professional book
Jeppolägrens motton och programupplägg (2016)
Birgitta Sarelin
D2 Article in a professional book
Joseph Persson – den predikande kantorn (2016)
Birgitta Sarelin
D1 Article in a trade journal
Martin Luther och musiken (2016)
Birgitta Sarelin
Nyckeln
D2 Article in a professional book
Missionsbilen – en minnesvärd lotterivinst (2016)
Birgitta Sarelin
B2 Book section
Ett skärgårdsbönehus : Mattnäs bönehus 80 år 2014 (2015)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Historien om ett bönehus (2014)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
B1 Non-refereed journal articles
Lars Eckerdal: När fikonträdet skjuter blad... : Några sånger under tiden (2014)
Birgitta Sarelin
Hymnologi: Nordisk Tidsskrift Udgivet Af Salmehistorisk Selskab Og Nordhymn
B2 Book section
"Lofsjungom Herrans namn!": Sionsharpans första häfte sommaren 1874 (2014)
Birgitta Sarelin
Hemåt : evangelisk årsbok
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Oscar Ahnfelt 201 år (2014)
Birgitta Sarelin
Sändebudet
B2 Book section
Borgå stift - gudstjänstliv och musik (2013)
Birgitta Sarelin


Other Research Activities


Last updated on 2017-20-06 at 09:52