Johannes Brusila

E-post: johannes.brusila@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216865
Telefon: +358-2-2154338


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
An Approach for Structuring Sound Sample Libraries Using Ontology (2016)
Eugene Cherny, Johan Lilius, Johannes Brusila, Dmitry Mouromtsev, Gleb Rogozinsky
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2016)
Johannes Brusila, Bruce Johnson, John Richardson
Intellect
C2 Redigerat verk
Memory, Space, Sound (2016)
Johannes Brusila, Bruce Johnson, John Richardson
Intellect
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Coda (2015)
Johannes Brusila
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Durmusikens förvaltare och mollmurens vältare. Dansbandsmusiken som av- och återterritorialiserare av Svenskfinland (2015)
Johannes Brusila
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Inledning (2015)
Johannes Brusila Johannes, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik (2015)
Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv (2015)
Johannes Brusila Johannes, Ros-Mari Djupsund, Niklas Nyqvist
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Social Constructionism as an Ethnomusicological Approach (2015)
Johannes Brusila
Translingual Discourse in Ethnomusicology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Why do Songs have Words in Different Languages? Negotiating Minority Identity through Language Choice among Swedish-Speaking Musicians in Finland (2015)
Johannes Brusila
Beiträge zur Popularmusikforschung
A4 Konferenspublikationer
In search of "true" Finnish music. Some views on the epistemological and ontological aspects of constructing national music. (2014)
Johannes Brusila
University of Athens, Faculty of Music Studies


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Musik och materialitet (2017)
Johannes Brusila
Sphinx
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension: Historical sources of ethnomusicology in contemporary debate (2017)
Johannes Brusila
Svensk Tidskrift for Musikforskning
D3 Professionell konferenspublikation
A Knowledge Engineering Approach to Computational Creativity in Sound Design (2016)
Eugene Cherny, Johan Lilius, Johannes Brusila, Dmitry Mouromtsev
University of Huddersfield

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:49