Eva Staffans

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: eva.staffans@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469200788
Telefon: +358-6-3247829


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Quality of Kindergarten Teacher Training in regard to Science: a Joint Nordic Approach (2017)
Merete Økland Sortland, Tarja Irene Tikkanen, Marianne Presthus Heggen, Kari Holter, Guri Langholm, Stig Broström, Karen Bollingberg, Birgitte Damgaard, Thorleif Frøkjær, Laila Gustavsson, Sigve Ladstein, Kari Grutle Nappen, Kristín Norðdahl, Heidi Harju-Luukkainen, Eva Staffans, Susanne Thulin
NorDiNa
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:43