Kenneth Nordberg

Projektforskare, Socialvetenskaper
E-post: kenneth.nordberg@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219584
Telefon: +358-6-3247467


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Addressing the gap between participatory ideals and the reality of environmental management: The case of the cormorant population in Finland (2019)
Kenneth Nordberg, Pekka Salmi
Environmental Policy and Governance
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The rural-urban dynamics and the Swedish speaking Finns: Challenges and opportunities for a regionally based ethnic group (2016)
Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund
Emerald
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Enabling Regional Growth in Peripheral Non-University Regions: The Impact of a Quadruple Helix Intermediate Organisation (2015)
Kenneth Nordberg
Journal of the Knowledge Economy
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kaskö: staden som övergavs (2015)
Kenneth Nordberg
Svensk-Österbottniska samfundet
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Reinventing the Third Way: Towards New Forms of Economic and Democratic Conduct (2015)
Kenneth Nordberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
On the Democracy and Relevance of Governance Networks: The case of Ostrobothnia, Finland (2014)
Kenneth Nordberg
Scandinavian Journal of Public Administration
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Is there a need for transnational learning?: The case of restructuring in small industrial towns (2013)
Kenneth Nordberg
Routledge


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Att sätta kurs mot framtiden: Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet (2018)
Örjan Pettersson, Kenneth Nordberg
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Skarvens och sälens socioekonomiska konsekvenser i Österbotten och Finland: En fallstudie av wicked problems (2018)
Kenneth Nordberg
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Vems hav, vems vilja?: Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet (2018)
Kenneth Nordberg, Örjan Pettersson
B2 Bokavsnitt
Det rurala, det urbana och det mobila (2015)
Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund
Svenska kulturfonden

Senast uppdaterad 2019-03-10 vid 08:09