Docent, Doctor of Philosophy

Sanna Lillbroända-Annala

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: sanna.lillbroanda-annala@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215865
Telefon: +358-2-2154801


Biografi

  • Universitetslärare i kulturanalys 1.8.2019-31.12.2020
  • Projektforskare "Vardagens rum", Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi (1.8.2018-31.7.2019)
  • Universitetslärare i etnologi 1.2.2014-31.7.2018
  • Filosofie doktor i nordisk etnologi 2010 med avhandlingen "Från kåk till kulturarv. En etnologisk studie av omvärderingen av historiska trästadsområden i Karleby och Ekenäs"Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att träda in i gatudjursvärlden: Kulturanalytiska perspektiv på möten med gatukatter och världen som omger dem (2019)
Sanna Lillbroända-Annala, Ann-Helen Sund
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Polerade fasader och kontroversiella kulisser.: Välgörenhetsarbete bland hemlösa djur. (2018)
Sanna Lillbroända-Annala
Budkavlen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Etnologi kaupungissa - kaupunki etnologiassa (2017)
Sanna Lillbroända-Annala
Tietolipas
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yhteiskuntaetnologia - arkinen mutta kriittinen katse maailmaan (2017)
Outi Fingerroos, Sanna Lillbroända-Annala, Niina Koskihaara, Maija Lundgren
Tietolipas
Suomen kirjallisuuden seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
C2 Redigerat verk
Yhteiskuntaetnologia (2017)
Outi Fingerroos, Maija Lundgren, Sanna Lillbroända-Annala, Niina Koskihaara
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Doing Neighbourhood: Everyday Life Experiences and Participation in Neighbourhood Planning. (2015)
Lillbroända-Annala Sanna
Ethnologia Scandinavica
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Sustainable development and cultural heritage: Collecting data and research in ethnology at Åbo Akademi University (2015)
Niklas Huldén, Sanna Lillbroända-Annala, Anna-Maria Åström
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulttuuriperintö prosessina ja arvottamisen välineenä (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturarv som process och värdemarkör. (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
C2 Redigerat verk
Lukijalle - Till läsaren ; Muuttuva kulttuuriperintö. Det föränderliga kulturarvet. (2014)
Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala, Maija Santikko
Ethnos


Övriga publikationer

O2 Annat
Kulturvetenskapliga perspektiv på djur - människa (2019)
Sanna Lillbroända-Annala
O2 Annat
Med katter på picknick (2019)
Sanna Lillbroända-Annala, Lotta Wessberg
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Understanding animal cognition [review] (2017)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Cultural heritage built through stories (2015)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Family Business and Locality (2015)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-22-08 vid 13:28