Anders Westerlund

University Teacher, Education
Email: anders.westerlund@abo.fi
Mobile: +358-469219546
Phone: +358-6-3247351


Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Åbo Akademis förlag
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Essäistik mellan vetenskap och konst: Paratextuella signaler i Hans Ruins Gycklare och apostlar (2016)
Anders Westerlund
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
A4 Conference proceedings
Tankens mångfald - essän som genre och gymnasieskrivande (2014)
Westerlund Anders


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
D1 Article in a trade journal
Begrepp för epikanalys. Recension av Christer Ekholm: Epikanalys. En kort introduktion. Gleerups 2019 (2019)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
I sina dikter befattar sig Gösta Ågren inte med banaliteter (2019)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
Horisont
E1 Popularised article, newspaper article
Orden i rätt ordning! (2019)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Digital dansk skrivdidaktik (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Försvara bildning och demokrati! (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Grammatik med bredd (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Kort och kraftigt om feedback (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Att passera moraliska gränser (2017)
Anders Westerlund
Österbottens tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Censorerna skriver kommentarer (2017)
Anders Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Detaljrik småstadskrönika (2017)
Anders Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Ett mångkulturellt korsdrag (2017)
Anders Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Fräsig grammatik (2017)
Anders Westerlund
B2 Book section
Hugo Bergroth, finlandssvensk modersmålsundervisning och gymnasieläromedel (2017)
Anders Westerlund
Hugo Bergroth-sällskapet
E1 Popularised article, newspaper article
Intensivt om sig själv (2017)
Anders Westerlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Pojkboksaktigt äventyr (2017)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Studenterna kan inte skriva! Eller? (2017)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Svar som frågor, frågor som svar (2017)
Anders Westerlund
Horisont
E1 Popularised article, newspaper article
Hur legitimeras litteraturen i litteraturhistorieläromedel? (2016)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Briljerar med pikanta fakta (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Den digitala skrivprocessen - skriva, spara, skicka (2015)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Ett öde i 1900-talets överklass (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Vad hade Chydenius gjort? (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Glittrig diamant dansar (2011)
Anders Westerlund
Språkbruk
B3 Non-refereed conference proceedings
Hans Ruin och den fria essän - exemplet "Visioner som slockna" (2011)
Anders Westerlund
Lund University Open Access
E1 Popularised article, newspaper article
När orden fattas oss (2010)
Anders Westerlund
Språkbruk
E1 Popularised article, newspaper article
Svensson och språket (2010)
Anders Westerlund
Språkbruk
E1 Popularised article, newspaper article
Nya SAOL (2006)
Anders Westerlund
Språkbruk


Other Research Activities


Last updated on 2019-02-08 at 08:09