Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
A CA perspective on kills and deaths in Counter-Strike: Global Offensive video game play (2020)
Rusk Fredrik, Ståhl Matilda
Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Exploring visual communication and competencies through interaction with images in social media (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta
Learning, Culture and Social Interaction
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Gamifying literature and aesthetic processes - a student perspective on an interactive play (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Publishing Limited
View on publisher's site
C2 Edited book
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Åbo Akademis förlag
A4 Conference proceedings
Learning and Identity Construction through Gamification in Visual Art Education - A Student Perspective (2018)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Conferences and Publishing International Limited Reading
A4 Conference proceedings
Visual Learning and Identity Construction Through Gamification in Visual Art Education (2017)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Conferences and Publishing International Limited
A4 Conference proceedings
Gender and identity in video games as a virtual learning environment (2016)
Matilda Ståhl
“CAROL I” National Defence University Publishing House
View on publisher's site

Last updated on 2020-01-01 at 08:11